Privacy

deBreij B.V. respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). deBreij B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en is gevestigd aan de Koningslaan 33, 1075 AB Amsterdam en is telefonisch te bereiken op:
+31(0)20 572 78 00.

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie deBreij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij deBreij. deBreij verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt of aan ons zijn verstrekt/door ons zijn opgevraagd in het kader van onze dienstverlening.

deBreij kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

- uitvoering van overeenkomst van opdracht en overige dienstverlening;

- nakomen van wettelijke verplichtingen; en/of

- sollicitatieprocedures (indien de sollicitatie niet tot een dienstverband leidt, verwijderen wij depersoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure).

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

- uw toestemming;

- op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;

- een wettelijke verplichting; of

- in verband met een gerechtvaardigd belang (zoals uitnodigingen voor events of seminars).

deBreij kan derden inschakelen die uitsluitend in opdracht als bewerker van persoonsgegevens van deBreij zullen optreden. deBreij zal met deze partijen een verwerkersovereenkomst aangaan.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, laten corrigeren of - in gevallen waarin we geen wettelijke bewaarplicht hebben - laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen:

deBreij B.V. - Michèle Jenniskens
Koningslaan 33
1075 AB Amsterdam
+31 20 572 78 00
michele.jenniskens@debreij.com

De website van deBreij maakt gebruik van cookies. Voor een overzicht van de gebruikte cookies verwijzen we u graag naar de volledige Privacy Statement beschikbaar in onderstaande link.

deBreij kan haar Privacy Statement te allen tijde wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op deze website.

Download onze privacy statement