Profiel

Wij leggen ons volledig toe op de ondernemingsrechtelijke transactie-, proces-, en adviespraktijk. De keuze voor uitsluitend deze drie praktijken zien wij als de uitgelezen kans gespecialiseerd te zijn en te blijven. Het is voor ons een vanzelfsprekende keuze: snel opvolgende juridische ontwikkelingen én voortdurend wijzigende market practice samen bepalen de omgeving waarin wij werken.

Onze cliënten zijn professionals die altijd op onze kennis en aanpak rekenen. Zij verwachten, juist als het er op aankomt, specialisme en kwaliteit naast een persoonlijke en doortastende aanpak. Zij gaan er ook vanuit, dat kennis alleen ingezet wordt als dat iets toevoegt. Geen ijdeltuiterij en geen paniekzaaierij, en niet volstaan met de overwegingen. Maar gerichtheid op oplossingen en uitkomsten.

Wij werken voortdurend aan het overtreffen van de verwachtingen van onze cliënten. Door deze focus zullen we steeds:

  • gericht zijn op voor de cliënt tastbaar en maximaal resultaat. Ons werk staat altijd in dienst van dat resultaat.
  • praktisch blijven. De toegevoegde waarde van ons werk laat zich niet afmeten aan alleen de degelijkheid daarvan. Van even groot belang zijn de snelheid en doortastendheid waarmee we werken. Degelijkheid en effectiviteit bepalen samen de kwaliteit van ons werk.
  • gaan voor de best mogelijke samenwerking. Met onze cliënten en met elkaar. Met als doel dat we blijven weten wat van ons wordt verwacht. En zo ook weten welke verwachtingen we in ieder geval moeten waarmaken.

Er zijn veel advocatenkantoren, en er zijn meer ondernemingsrechtadvocaten. Daarom is een terugkerende vraag waarin wij ons van anderen onderscheiden, wat ons ‘unique selling point' is. Ons verhaal is dat het niet bij het verhaal blijft. Voor ons staat op de eerste plaats dat we dagelijks tonen wat een maximaal resultaat, praktische aanpak en goede samenwerking inhouden. Wij leren u daarbij graag kennen.

De Breij Evers Boon N.V.

Claude Debussylaan 15 SOM 2
1082 MC Amsterdam

Postbus 75687
1070 AR Amsterdam

T + 31 20 572 78 72
F + 31 20 572 78 70
E info@debreij.com

KvK Amsterdam:34248895