Adviespraktijk

Wij adviseren over alle denkbare ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Recent adviseerden we over bijvoorbeeld:

  • toezicht op rechtspersonen en bestuurders tegen de achtergrond van toezicht op banken;
  • corporate governance en niet-beursvennootschappen;
  • aanbod van aandelen aan professionele marktpartijen;
  • mededingingsrechtelijke grenzen aan non-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten;
  • varianten van liquidatiepreferentie en anti-verwateringsbescherming;
  • employee stock option plans;
  • notering van aandelen aan Alternext; en
  • mogelijkheden tot aantasting van besluiten genomen door bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders.

Onze cliënten willen bij ons terecht kunnen voor volledig en grondig advies over de stand van het recht op een divers terrein. Wij vinden het belangrijk dat te bieden. Advisering houdt doorgaans verband met transacties of geschillen, maar staat daar regelmatig ook los van.

De Breij Evers Boon N.V.

Claude Debussylaan 15 SOM 2
1082 MC Amsterdam

Postbus 75687
1070 AR Amsterdam

T + 31 20 572 78 72
F + 31 20 572 78 70
E info@debreij.com

KvK Amsterdam:34248895